Werkwijze

Parento vindt dat bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang helder en kwalitatief goed moet zijn. Dit bereiken wij door persoonlijk contact, uitgebreide informatie via internet/ e-mail en een efficiente bedrijfsvoering.

De weg naar het geregistreerd gastouderschap bestaat uit een aantal stappen. Indien men graag kinderen wil opvangen, behoefte heeft aan gastouderopvang of mogelijke gastouder en de ouder elkaar gevonden hebben, kan men zich melden bij Parento. Na aanmelding worden er bij de telefonische kennismaking vervolgstappen besproken en afspraken gepland.

Eerste (vrijblijvende) afspraak

De eerste, vrijblijvende, afspraak is bij de ouder en/of gastouder. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat het gastouderopvang precies inhoudt en wat wij als gastouderbureau doen. Daarnaast vertellen we hoe er samen werk gemaakt wordt van een opvangsituatie die voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang, waaronder aandacht besteed wordt aan de kindveiligheid van de woning. Uiteraard wordt ook de financiele kant toegelicht.

Vervolg afspraak

Passen ouder en gastouder (wellicht) bij elkaar, of waren zij al met elkaar bekend? Dan vindt er een vervolgafspraak plaats. Dan wordt er (eventueel) kennisgemaakt en afhankelijk van een positieve klik ook al administratieve zaken afgehandeld.

Begeleiding en bemiddeling

Parento voorziet in begeleiding en bemiddeling. Wij houden contact met ouder en gastouder door een half-jaarlijks bezoek aan de woning van opvang. Hierin wordt o.a. naar veiligheid en gezondheid gekeken en een evaluatiegesprek met de gastouder en ouder gehouden.