Verantwoorde kinderopvang

Parento heeft de verantwoordelijkheid om u zoveel mogelijk van dienst te zijn bij het bieden van verantwoorde opvang. In ons pedagogisch beleid, en ons beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid kunt u terugvinden hoe we dat doen.

Onze plannen op het gebied van pedagogiek, gezondheid en veiligheid zijn gebaseerd op aanbevelingen en richtlijnen zoals opgesteld door diverse belangenverenigingen en gebaseerd op de geldende wettelijke eisen.

Voor de gastouder zijn ook een aantal criteria belangrijk. Onze ervaring is dat de kwaliteiten waar een gastouder aan dient te voldoen, vaak al van nature aanwezig zijn bij de oppasouder(s).
Vanaf januari 2010 zijn de eisen mbt gastouderopvang wel verscherpt (zie menu extra). Dit blijft echter goed haalbaar en Parento doet er alles aan om de gastouder hierbij te ondersteunen.

Informatie over ons pedagogisch beleid, beleid veiligheid en gezondheid en de kwaliteitseisen van gastouders is op aanvraag beschikbaar.

 stoepspel_2