Praktische zaken

Concrete informatie

Mocht u concrete informatie willen ontvangen over wat de opvang in uw situatie betekent, dan informeert Parento u graag vrijblijvend.

Bijdrage in de kosten van kinderopvang

De overheid heeft de kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Hiervoor is het o.a. van belang dat de ouder gebruik maakt van officieel erkende en geregistreerde kinderopvang. Door registratie bij Parento voldoet men aan deze voorwaarde.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen van de ouder, het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, de prijs van de opvang. Naarmate het inkomen van ouders lager is, vergoedt de overheid meer. Bij een tweede of volgende kind krijgen de ouders een relatief hogere kinderopvangtoeslag

Dienstverlening

Waar diensten worden geleverd gaat ook wel eens iets fout. Dat geldt voor de diensten die de gastouder aan ouders verleent, maar ook voor de diensten van Parento. Hiervoor is een klachtenregeling ingesteld, om eventuele klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen.

Oudercommissie

Parento heeft een oudercommissie ingesteld, welke adviseert over pedagogisch beleid en andere zaken die ouders raken. Wij moedigen ouders aan zoveel mogelijk deel te nemen in informatie-uitwisseling.